רוצים לשמוע יותר? >>
*6278

מעוניינים ליהנות מהפוטנציאל הקיים בשוק ההון
עם הבטחת קרן ההשקעה?

סיגמא-קלאריטי, בית ההשקעות הגלובלי הראשון בישראל, מציע לכם לפתוח תיק השקעות מנוהל המשקיע במוצרים מובנים, הכוללים הבטחת קרן ואפשרות לתשואה שאינה תלויה בסיכוני השוק.

תיק ההשקעות כולל שילוב של עד 3 מוצרים, לתקופה של 25 חודשים, בכולם קיימת הבטחה של קרן ההשקעה (Capital Guarantee) על ידי המנפיק וכל אחד מהם מציע הזדמנות ליהנות מפוטנציאל רווחיות בשוק ההון.

המוצרים הכלולים בתיק הנם:

Twin Win

מבוסס על מדד הנסד"ק וכולל הבטחת קרן, אפשרות לתשואה מצטברת המשולמת ללא תלות בתנאי השוק ופוטנציאל לתשואה נוספת הן בתרחיש של עליית המדד והן בתרחיש של ירידה

Shark Fin

מבוסס על מדד הבנקים באירופה וכולל הבטחת קרן לצד מלוא עליית המדד עד לרף שנקבע. במקרה בו המדד עלה מעבר לרף – המחזיק יהנה מתשואה הנקבעת במועד ההנפקה. במקרה של ירידה – המחזיק יקבל את קרן ההשקעה;

קרן ונסד"ק

הבטחת קרן, ואפשרות לתשואה בגובה עליית מדד הנסד"ק עד לרף שנקבע (מעבר לרף – התשואה נקטמת בגובה הרף הקבוע). במקרה של ירידה – המחזיק יקבל את קרן ההשקעה.

כפוף להסכם ההתקשרות. המוצרים המובנים המתוארים לעיל הינם בעלי סיכון מנפיק -A ומעלה. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. תיק ההשקעות המנוהל כרוך בדמי ניהול. אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ/שיווק לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר.